Träemballage

Rätt emballage spar både tid och pengar

Val av träemballage

Allt vårt Träemballage anpassas både efter produkt och hantering för att på så sätt underlätta vid packning och urpackning samt för att uppnå bästa möjliga skydd under transport och lagring. Slutdestination och transportväg är också viktiga faktorer vid val och konstruktion av rätt exportemballage.

Kraftiga trälådor för sjöfrakt

På sjö betyder inte vikten av emballaget lika mycket, bara det är hållbart. Fartygen kan utsättas för kraftig sjögång eller storm och trälådorna måste då kunna utstå stötar men även de stora klimatförändringarna. Det kan vara så att båten förflyttar sig från minusgrader till extrem hetta för att sedan återkomma till minusgrader. Det kan även vara så att det rinner vatten på golvet i sjöcontainern som lådorna måste hålla tätt för.

Lätta trälådor för flygfrakt

Fraktkostnaden baseras på vikt eller skrymmande vikt. Tunga saker behöver ha en lätt låda och lätta saker kan ha en tyngre låda.
Exempel: 1 m3 övre gräns 167 kg, väger det mer får man betala mer för extra vikten. Godset måste klara en massa påfrestningar!
– Godset hämtas med lastbil, lossas med truck in på terminal.
– Godset flyttas omkring inne på terminalen, packas på en flygpallett, transporteras till en flygterminal nära en flygplats.
– Transporteras ut till flygplanet. Flyger till nästa flygplats, sedan omvänd process !

I exempelvis New York kan godset transporteras och omlastas till tre terminaler innan det kommer fram till slutdestination.

Kyl & Fryslådor i trä

Lådorna är ofta isolerade med cellplast och beroende på årstid behövs det olika tjocklek på isoleringen.
Fryslådor kyles med torris, för att förlänga tiden som det är fruset kan vi komplettera med  kylklampar av salt som binder kylan.
Kyllådor är lådor som kyles med kylklampar.

Konstlådor i trä

Konstföremål och ömtåligt gods behöver packas i skyddande lådor. Vi bygger lådor anpassade till godset med stötdämpande material, handtag, hjul eller vad som nu behövs.