IPPC – ISPM No.15

Regulation of wood packaging material
in international trade

ISPM No.15 – Regulated Wood Packaging Material

Den internationella standarden ISPM 15 är en internationell överenskommelse för att förhindra att allvarliga skadedjur sprids med träemballage genom världshandeln. Skadedjur som kan hota skogarna, men även träd i stadsparker och privata trädgårdar.

Vad innebär standarden ISPM 15?

Träemballage som omfattas av ISPM 15

Begreppet träemballage är brett och omfattar trä och träprodukter som man använder för att
stötta, skydda eller förvara varor.

Tänk på